aissmm福利

aissmm福利

病不许治者,病必不治,治之无功矣。其颈后连项,常用紫软夹帛,自颈后巾帻中垂下着肉,入衣领中,至背脾间,以护腠理。

有火、有痰饮、有寒、有虫、有食、有胃虚、有肾虚。陈嘉谟曰∶医学贸易,多在市家。

 一方入白盐少许,闭目沃洗。绍兴九年,陆暴病。

水轮者,水精之腾结也,即经所谓骨之精为瞳子。 真金散治儿初生,洗眼不净,秽汁浸渍,眼赤烂,至长不瘥,母食热物、热药,名曰胎赤。

譬猎不知兔,广络原野,冀一人获之,术亦疏矣。 <目录>卷十五\胎产脉证第七十七保生无忧散治妊娠身居安逸,口厌甘肥,忧乐不常,食物不节,致胞胎肥浓,根蒂坚牢。

每二钱汤顿调,热洗。苟非确认形质,精尝气味,鲜有不为其误者。

Leave a Reply